Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Późna Wiosna 2023"

hubertus
Posty: 52
Rejestracja: śr 11.paź.2006 - 21:32
Lokalizacja: Warszawa
Moja broń:

Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Późna Wiosna 2023"

Post autor: hubertus »

Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym
"Późna Wiosna 2023"Regulamin zawodów


1.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Termin zawodów: 27.05.2023 r.
Związkowy Klub Strzelecki ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa
mapa dojazdowa na str. ZKS – www.zks.waw.pl
Współrzędne nawigacyjne wjazdu – GPS: N 52°18'0.179 E 20°56'28.679"

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Związkowy Klub Strzelecki
01-977 Warszawa, ul. Marymoncka 42
tel. 22 834 41 08; fax. 22 865 77 15; e-mail: biuro@zks.waw.pl

3. CEL ZAWODÓW
• popularyzacja sportu strzeleckiego;
• popularyzacja strzelectwa z historycznej broni palnej i jej replik;
• integracja środowiska kolekcjonerów dawnej broni palnej;
• rywalizacja sportowa środowiska strzelców historycznych prowadzona na zasadach Muzzle Loaders Associations International Confederation (MLAIC), International Shooting Sport Federation (ISSF) i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS);
• podnoszenie kwalifikacji strzeleckich przez strzelców historycznych.

4. ZGŁOSZENIA

Elektronicznie na adres: sander.hubert@gmail.com lub osobiście - od godz. 8.00 w dniu zawodów. Uczestnicy zapisujący się osobiście będą dopisywani do kolejek startowych w miarę wolnych stanowisk w poszczególnych zmianach. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 8.00 do zakończenia ostatniej konkurencji.
W zgłoszeniu należy obligatoryjnie podać:
imię i nazwisko,
miejscowość zamieszkania,
przynależność do klubu sportowego/strzeleckiego względnie innej organizacji,
numer licencji PZSS oraz konkurencje, w których chce się startować.
Niniejsze dane będą niezbędne przy sporządzeniu komunikatu z zawodów. Kolejność na liście startowej jest ustalona w miarę wolnych miejsc w poszczególnych zmianach.


5. KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłaty startowe w konkurencjach kulowych na 25 i 50 m wynoszą od osoby: 40,00 zł
Koszty zakwaterowania i wyżywienia zawodnik zapewnia we własnym zakresie.
W cenie startowego napoje i kanapki. Za dodatkową opłatą 20,- zł ciepły posiłek
Opłaty wnosimy gotówką w dniu zawodów.
6. PROGRAM ZAWODÓW
Konkurencje MLAIC

Broń długa

Miquelet /Miguelete (MLAIC nr 1)
• broń – wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (typ oryginalny wojskowy, bez szczerbiny)
• pocisk – wyłącznie okrągła kula
• czyszczenie – niedozwolone
• lejek – wyłącznie krótki
• tarcza – francuska wojskowa na 200 m
• postawa – stojąca
• odległość – 50 m
Vetterli (MLAIC nr 15)
• broń – dowolny muszkiet skałkowy, dowolny karabin skałkowy lub kapiszonowy
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
• pocisk – okrągła kula lub każdego typu wydłużony pocisk
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – dozwolony
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca
• odległość – 50 m
Pennsylvania (MLAIC nr 36)
• broń – dowolny karabin skałkowy
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
• pocisk – wyłącznie okrągła kula
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – dozwolony
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca
• odległość – 50 m
Lamarmora (MLAIC nr 37)
• broń – wojskowy karabin kapiszonowy bez przyspiesznika, kaliber powyżej 13,5 mm (0.5315”)
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (otwarte, typ oryginalny wojskowy z dopuszczalnymi niewielkimi modyfikacjami)
• pocisk – zgodny z epoką i modelem broni
• czyszczenie – niedozwolone
• lejek – wyłącznie krótki
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca
• odległość – 50 m
Sharps 50 m – karabin odtylcowy kapiszonowy lub na amunicję scaloną
• broń – dowolny karabin odtylcowy kapiszonowy lub na amunicję scaloną elaborowaną prochem czarnym,
• przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i muszki pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni,
• tarcza ISSF 20/50
• postawa – stojąca
• odległość – 50 m
We wszystkich konkurencjach z broni długiej dopuszczone jest używanie kurtek strzeleckich, rękawic strzeleckich i butów strzeleckich, niedopuszczone jest używanie spodni strzeleckich, spodni z usztywnieniami lub innych spodni powodujących polepszenie statyki strzelca, jednakże w przypadku identycznych wyników zwycięża strzelec w stroju historycznym.

Broń krótka

Cominazzo (MLAIC nr 5)
• broń – dowolny jednostrzałowy pistolet skałkowy o lufie gładkiej
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
• pocisk – wyłącznie okrągła kula
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – dozwolony
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
• odległość – 25 m
Kuchenreuter (MLAIC nr 6)
• broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w.
• pocisk – wyłącznie okrągła kula
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – dozwolony
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
• odległość – 25 m
Mariette (MLAIC nr 12)
• broń – replika dowolnego rewolweru kapiszonowego
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy
• pocisk – okrągła kula lub spiczasty pocisk
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – zbędny
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
• odległość – 25 m
Donald Malson (MLAIC nr 23)
• broń – replika dowolnego rewolweru kapiszonowego
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy
• pocisk – okrągła kula lub spiczasty pocisk
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – zbędny
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
• odległość – 50 m
Pulaski vel Kuchenreuter L–50 (non MLAIC)
• broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w.
• pocisk – wyłącznie okrągła kula
• czyszczenie – dozwolone
• lejek – dozwolony
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2)
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
• odległość – 50 m


7. UCZESTNICTWO
Startować mogą zawodnicy posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS akceptujący Regulamin Zawodów oraz Regulamin Strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie.
8. KLASYFIKACJA
- indywidualna
- dekoracja po ostatniej konkurencji.
9. NAGRODY
Aby można było przyznać nagrody musi startować co najmniej 3 zawodników w konkurencjach ORYGINAŁY i 4 zawodników w konkurencji REPLIKI.
Je żeli startuje trzech zawodników, to przyznawane są dwa medale lub puchary i dyplom za trzecie miejsce. Jeżeli startuje czterech lub więcej zawodników – przyznawane są trzy medale lub puchary i dyplomy do 6 miejsca.
W zależności od liczby zgłoszeń program zawodów może ulec zmianom.

10. SPRAWY RÓŻNE
Przebieg konkurencji MLAIC
Przepisy ogólne

• Zawodnicy zobowiązani są do zajmowania wyznaczonych stanowisk odpowiednio wcześniej. Jeśli zawodnik nie znajdzie się na stanowisku, zostanie trzykrotnie wywołany w odstępach minutowych, po czym jego kolejka startowa przepada, a opłata startowa nie podlega zwrotowi. W szczególnych okolicznościach, w miarę wolnych miejsc, sędzia prowadzący strzelanie na danej osi może wyrazić zgodę, żeby zawodnik strzelał w późniejszej zmianie.
• Broń i jej ewentualne dodatkowe wyposażenie (np. pas strzelecki, stopka, bączek), rodzaj i wymiary przyrządów celowniczych, sposób ładowania i rodzaj amunicji – o ile nie są określone w niniejszym Regulaminie Zawodów – przyjmuje się, że muszą odpowiadać Constitutions, rules & regulations MLAIC, 05.2020 (https://mlaic.org/wp-content/uploads/20 ... s-2020.pdf) dla danej konkurencji.
• Każda usterka broni, której zawodnik nie jest w stanie samodzielnie usunąć w czasie trwania konkurencji, powoduje wykluczenie zawodnika z tej konkurencji.
• Usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.
• Zamiana bądź wymiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona.
• W zawodach mogą brać udział sędziowie pracujący podczas zawodów, jednakże nie mogą oni sędziować konkurencji, w której biorą udział, a oceny osiągniętych przez nich wyników musi dokonywać inny sędzia.
Konkurencje kulowe
• Czas trwania konkurencji wynosi 30 min.
• Zawodnik oddaje 13 strzałów do 2 identycznych tarcz, pierwsza na 7 strzałów, druga na 6 – lub odwrotnie (można strzelać w dowolnej kolejności). W przypadku, gdy zawodnik oddał więcej niż 13 strzałów do tarcz lub w tarczach znajduje się w sumie więcej niż 13 przestrzelin, lub w jednej z tarcz znajduje się więcej niż 7 przestrzelin, a nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny.
• Wyjątkiem są konkurencje Miquelet/Miguelete, w których zawodnik oddaje 13 strzałów tylko do jednej tarczy.

• Rewolwer musi być załadowany co najmniej pięcioma ładunkami w czasie dwóch pierwszych strzelań.
• Jeżeli rewolwer ma pobojczyk, to nie można wyjmować bębna do ładowania. Nie dotyczy rewolwerów typu Adamsa, nie mających pobojczyka.
• Główne części replik broni (lufa, zamek, bęben) mogą być ze stali nierdzewnej.
• W karabinach skałkowych użycie kołowego insertu jako muszki jest zabronione.
• Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji, za wyjątkiem zgłoszonego wcześniej sędziemu „białego strzału” lub strzału poza tarcze (fouling shot).
• Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków, czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji 13 strzałów w zawodach.
• Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego czynić inna osoba (asysta).
• Niedopuszczalne jest używanie spodni strzeleckich oraz spodni z usztywnieniem mających wpływ na polepszenie statyki strzelającego.
• Przesłona na oko niecelujące musi mieć co najmniej 30mm szerokości.
• Ocenianych na rezultat jest 10 najlepszych strzałów.
• Aby przestrzelina mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości. Przy liczeniu punktów za linię uważa się zewnętrzną jej krawędź. Środek przestrzeliny musi co najmniej dotykać zewnętrznej krawędzi linii aby zaliczyć wyższą wartość.
• Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za „0” („zero”).
• Jeżeli w tarczy są przestrzeliny obce i nie można ich zidentyfikować, a były zgłaszane przez któregokolwiek ze strzelców, odejmuje się przestrzelinę o najniższej wartości.
• Przy równej sumie punktów kilku zawodników (remisy) zwycięża strzelec o największej liczbie przestrzelin o najwyższej wartości. Przy remisie o jednakowej liczbie przestrzelin tej samej wartości mierzy się odległość najdalszego liczonego strzału (10.) Jeżeli nadal jest remis, liczy się kolejny najdalszy strzał z pozostałych 9. Jeżeli po policzeniu odległości wszystkich liczonych strzałów nadal jest remis, liczy się kolejno odległości pozostałych trzech strzałów zaczynając od najlepszego.
• W pozostałych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Zawodów kwestiach mają zastosowanie Constitutions, rules & regulations MLAIC, 05.2020 (https://mlaic.org/wp-content/uploads/20 ... s-2020.pdf)
• W przypadku braku w danej kwestii jednoznacznych bądź bezpiecznych przepisów MLAIC zastosowanie mają Urzędowe przypisy i regulaminy ISSF (http://www.pzss.org.pl/in...id=38&Itemid=75 ).

Przepisy bezpieczeństwa podczas Zawodów
• W trakcie trwania zawodów obowiązują: niniejszy Regulamin Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów i Regulamin Strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie.
• Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów, Regulaminu Strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie oraz poleceń osób prowadzących strzelanie. Niestosowanie się do ww. powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy.
• Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie strzelnicy, jak również przebywania tu osób będących pod ich wpływem.
• Każdy zawodnik może zostać poddany kontroli trzeźwości/kontroli antydopingowej przy pomocy alkomatu.
• Sędzia może w każdej chwili poddać badaniu trzeźwości każdą osobę przebywająca na stanowisku strzeleckim, a w przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, usunąć z terenu strzelnicy.
• Jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją.
• Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich.
• Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji.
• Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych. Podsypka może być w jednodawkowych pojemniczkach o pojemności do 16,2 gr lub prochowniczkach zawierających nie więcej niż 250 gr prochu.
• Zabrania się używania prochownic zawierających proch do nabijania broni. Prochownica może zawierać wyłącznie kaszę używaną jako przybitka.
• Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
• Broń na stanowiska strzeleckie można przenosić wyłącznie w pokrowcach, pudełkach lub kasetach, rozładowaną.
• Kapiszony mają być zakryte podczas strzelania (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).
• Podczas trwania konkurencji zawodnicy zobowiązani są do używania ochronników wzroku i słuchu.
• Obowiązkowe jest zabezpieczanie smarem komór bębna rewolweru ponad kulami/pociskami.
• Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką.
• Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku kulochwytu.
• Obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia na stanowiskach strzeleckich i ich okolicach.
• Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.
• Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio na stanowisku strzeleckim po komendzie „START”.
• Podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek na pole bębna pomiędzy komorami albo komorę pustą.
• „Biały strzał” lub strzał poza tarcze (fouling shot) musi zostać zgłoszony sędziemu, a broń musi być skierowana lufą w kierunku kulochwytu.
• Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
• Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i okazana do kontroli sędziemu przed oddaleniem się z linii ognia.
• Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją.
• Każdorazowe opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni.
• W przypadku braku zapłonu (niewypału) broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 10 sekund. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.
• Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.
• Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie; repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji.
• Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego.
• Komendy wydawane przez sędziego i pozostałe warunki bezpieczeństwa – identyczne jak w przepisach ISSF. Komendy: początek konkurencji – „START”, przerwanie ognia – „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” (względnie inna komenda jednoznacznie sugerująca konieczność natychmiastowego przerwania strzelania), koniec konkurencji – „STOP”.
• Sankcje i kary zgodne z Urzędowymi przypisami i regulaminami ISSF: ostrzeżenie (żółta kartka), upomnienie i odjęcie 2 punktów (zielona kartka) oraz dyskwalifikacja (czerwona kartka).

Zmiana Regulaminu Zawodów
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość – w uzasadnionych przypadkach – zmiany niniejszego Regulaminu Zawodów. Zmiana musi być umotywowana.
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zdjęć oraz wyników konkurencji na potrzeby przeprowadzenia zawodów, w szczególności na listach startowych, listach z wynikami, podczas ogłoszenia wyników, w komunikacie z zawodów. Dane te będą zamieszczone na stronie www.mlaic.pl oraz na stronach www.pzss.org.pl . Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na zdjęciach zrobionych podczas zawodów, z wyłączeniem użycia do celów komercyjnych.
Awatar użytkownika
Ursus_c35
Bywalec
Posty: 426
Rejestracja: śr 06.paź.2021 - 11:49
Moja broń: RUGER OLD ARMY

Re: Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Późna Wiosna 2023"

Post autor: Ursus_c35 »

Pozwolę sobie tylko wytłuścić pkt 7 gdyby ktoś podniecony zawodami szybciej ruszył niż doczytał regulamin.

„ 7. UCZESTNICTWO
Startować mogą zawodnicy posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS ”
Staszek L
Bywalec
Posty: 336
Rejestracja: czw 23.lut.2017 - 18:08
Lokalizacja: Środek Polski
Moja broń: Niezawodna

Re: Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Późna Wiosna 2023"

Post autor: Staszek L »

Skoro akceptujemy punkt 7 to w regulaminie punkt 3 część pozycji powinna zniknąć w przeciwnym razie wygląda to na hipokryzję.
Awatar użytkownika
Ursus_c35
Bywalec
Posty: 426
Rejestracja: śr 06.paź.2021 - 11:49
Moja broń: RUGER OLD ARMY

Re: Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Późna Wiosna 2023"

Post autor: Ursus_c35 »

:D
Awatar użytkownika
andrzej11111
Posty: 84
Rejestracja: sob 13.lis.2021 - 19:55
Lokalizacja: inowrocław
Moja broń: remington

Re: Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym "Późna Wiosna 2023"

Post autor: andrzej11111 »

Jaka to popularyzacja jak trzeba należeć do jakiegoś klubu ? Popularyzacja i integracja ale tylko dla określonej grupy buhaha
ODPOWIEDZ