Turniej Experta Runda I

Derek
VIP
Posty: 426
Rejestracja: pt 13.maja.2016 - 22:03
Lokalizacja: www.celpal.org
Moja broń: brak

Turniej Experta Runda I

Post autor: Derek » pt 03.lut.2017 - 15:35

Zapraszam na lokalne zawody również dla strzelców CP.
https://www.facebook.com/events/362456020794925/
Zawodnicy CP startują od godziny 13:00 coby tym z nitro nie zadymić strzelnicy bo boroki bez nasz dym patrzeć nie umią :P
Regulamin dla naszych konkurencji zamieszczam poniżej.
Regulamin konkurencji czarnoprochowych

Konkurencje tarczowe:

1. Vetterli ( MLAIC nr 15 - karabin kapiszonowy 50 m) - konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach,
broń: każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub kapiszonowy,
przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
tarcza ISSF 20/50,
postawa stojąc, odległość 50 metrów.

2. Kuchenreuter (MLAIC nr 6 - pistolet kapiszonowy 25 m) konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach,
- broń - dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy, o dowolnym kalibrze, gwintowany,
- przyrządy celownicze zgodne z oryginałem i epoką,
- amunicja : okrągła kula,
- tarcza ISSF 20/50,
- postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

3. Mariette (MLAIC nr 12 - rewolwer 25m) konkurencja rozgrywana tylko replikami, nazwa konkurencji
- broń – dowolny rewolwer kapiszonowy,
- przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w
stylu oryginału,
- tarcza ISSF 20/50,
- postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

PRZEPISY DODATKOWE - STRZELANIA TARCZOWE
1. Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).
2. Komendy:
3. a) początek konkurencji: „START” ,
4. b) przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” lub inna komenda
jednoznacznie sugerująca przerwanie strzelania ,
5. c) koniec konkurencji: „STOP” .
6. Każdy zawodnik oddaje 13 strzałów, w czasie 30 minut, do dwóch tarcz umieszczonych obok siebie w poziomie, dowolnie do jednej 7 do drugiej 6 z czego 10 najlepszych przestrzelin liczonych jest jako rezultat konkurencji.
7. Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji.
8. Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na rozegranie konkurencji.
9. „Biały strzał” - strzał rozgrzewający można wykonać w czasie 30 min przeznaczonych na
rozegranie konkurencji w kierunku kulochwytu poza tarcze, po wcześniejszym zgłoszeniu tej czynności sędziemu stanowiskowemu.
10. Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.
11. Awarie broni powstałe w czasie trwania konkurencji muszą być usunięte w czasie 30 min przeznaczonym na jej rozegranie przez zawodnika bez pomocy innych osób.
12. Jeżeli do tarcz oddano więcej niż 13 strzałów, przy sumowaniu wyniku odliczona zostanie przestrzelina o najwyższej wartości.
13. Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.
14. Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi co najmniej połową średnicy leżeć na polu o wyższej wartości.
15. Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik (remis), to wygra ten zawodnik, który ma największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia tarczy w porządku malejącym. Jeżeli ilość przestrzelin jest taka sama w każdym pierścieniu punktowym – na 10 strzałów liczonych, to odpada ten, który ma strzał najdalszy od środka celu – biorąc pod uwagę tylko 10 strzałów liczonych. W przypadku dwóch zawodników mających w tarczy przestrzeliny tej samej wartości i w tej samej odległości od środka tarczy – sprawdza się kolejne odrzucane od sumy wyniku trzy przestrzeliny.

OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
1. Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jedno dawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu.
2. Broń na stanowiska strzeleckie przenosi się zamkniętą w futerałach, pokrowcach lub kaburach, wyjmowanie broni na stanowiskach strzeleckich dozwolone jest dopiero, po zgodzie sędziego stanowiskowego w czasie przygotowawczym.
3. Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
4. Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).
5. Podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu, obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami.
6. Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu. Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, lub podsypaną panewką.
7. W czasie ładowanie broni skałkowej i lontowej otwór zapałowy należy zatkać zatyczką.
8. Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia.
9. Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.
10. Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami.
11.Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
12. Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.
13. Oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu który kontroluje rozładowanie broni zawodnika.
14.W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.
15. Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.

ODPOWIEDZ